Bodycontouring

Bodycontouring in Antwerpen

Bodycontouring is een correctie o.a. na bariatrische chirurgie (vermageringsoperatie) – PBBC : Post Bariatrische Bodycontouring – en kan uitgevoerd worden d.m.v. een abdominoplastie, liposuctie, dijlifting, mastopexie, armplastie, gelaat en halslifting. Correcties van het lichaam d.m.v. liposculptuur gebeuren in het dagziekenhuis. Er wordt steeds gewerkt in veilige omstandigheden en in aanwezigheid van een anesthesist. U kan afbeeldingen van deze ingreep terugvinden op de fotogalerij van de website van American Society of Plastic Surgeons.

Bodycontouring na gewichtsverlies voor mannen en vrouwen

Bodycontouring na aanzienlijk gewichtsverlies verbetert de vorm en tonus van het onderliggende weefsel dat vet en huid ondersteunt, en verwijdert overtollige slappe huid en vet.

Uw uiterlijk verbeteren met bodycontouring

Bodycontouring na aanzienlijk gewichtsverlies verbetert de vorm en tonus van het onderliggende weefsel dat vet en huid ondersteunt, en verwijdert overtollige slappe huid en vet. Na vermageringschirurgie of een groot gewichtsverlies is de elasticiteit van de huid en de weefsels vaak verminderd waardoor deze zich niet kan aanpassen aan de nieuwe vormen van het lichaam. Hierdoor is de huid die ooit zeer sterk is uitgerokken niet meer ondersteund. Hierdoor kunnen:

 • Bovenarmen hangen en hierdoor omvangrijk lijken
 • Borsten plat zijn, en hangen met de tepels naar beneden gericht
 • Een vetschort op de buik en eventueel huidoverschot op de rug aanwezig zijn
 • Billen, liezen en dijen gaan hangen

Het resultaat van bodycontouring is een meer normaal uitzicht van het lichaam, met evenwichtigere vormen. Dit is in essentie de finale fase die de periode van gewichtsverlies afsluit. Indien u foto’s of illustraties betreffende de ingreep wenst te zien, kunt u de website van de American Society of Plastic Surgeons raadplegen: http://www.plasticsurgery.org.

Is bodycontouring de juiste ingreep voor mij?

Alvorens u beslist om bodycontouring te ondergaan na aanzienlijk gewichtsverlies moet uw gewicht gestabiliseerd zijn. Indien u verder gewicht verliest, zal u opnieuw overtollige huid ontwikkelen. Indien u opnieuw toeneemt in gewicht, zal u de huid onder kracht zetten waardoor striemen en brede littekens zullen ontstaan.

Indien u een vermageringsoperatie onderging, zal de plastisch chirurg samenwerken met uw chirurg om te bepalen wanneer u bodycontouring mag ondergaan.

Goede kandidaten voor bodycontouring zijn:
 • Volwassenen van elke leeftijd wiens gewicht gestabiliseerd is
 • Gezonde personen die geen medische aandoeningen hebben die wondgenezing vertragen of de risico’s van heelkunde verhogen
 • Niet-rokers
 • Personen met positieve vooruitzichten en realistische doelen omtrent de resultaten van body contouring
 • Personen die bereid zijn om een gezonde levensstijl aan te nemen met gezonde voeding en fitheid

Wat kan u verwachten tijdens de consultatie?

Het succes en de veiligheid van bodycontouring worden bepaald door uw coöperatie tijdens de consultatie en ook nadien. Er zullen u een aantal vragen gesteld worden over uw gezondheid, verwachtingen en levensstijl.

Volgende kunnen besproken worden:
 • Waarom u chirurgie wil ondergaan, wat uw verwachtingen zijn en het te behalen resultaat
 • De mogelijke opties in bodycontouring
 • Medische aandoeningen, allergieën, en medische behandeling
 • Het gebruik van medicaties, vitaminen, kruidensupplementen, alcohol, tabak, drugs
 • Vorige ingrepen
Uw chirurg zal:
 • Uw algemene gezondheidsstatus evalueren en eventuele voorafbestaande gezondheidsproblemen of risicofactoren bevragen
 • Uw lichaam onderzoeken en meten
 • Foto’s nemen voor uw medisch dossier
 • De opties bespreken en aanraden wat voor u de beste optie is
 • Het te verwachten resultaat van de ingreep bespreken en mogelijke risico’s en complicaties verbonden aan de ingreep

U voorbereiden op bodycontouring

Mogelijk worden volgende zaken voor de operatie uitgevoerd of aangeraden:
 • Een medische evaluatie of een bloedafname
 • Aanpassing van uw huidige medicatie, of een bijkomende medicatie
 • Een rookstop is steeds noodzakelijk, van minimaal 14 dagen voor de ingreep
 • Vermijd aspirine, ontstekingsremmers (ibuprofen, diclofenac, e.a.) en kruidenpreparaten gezien deze het bloedingsrisico kunnen verhogen
Bijkomende instructies worden gegeven over:
 • Wat te doen op de dag van de operatie
 • Anesthesie tijdens de ingreep
 • Post­operatieve zorgen en follow­up

Uw plastisch chirurg zal met U bespreken waar de ingreep plaatsvindt.

U zal hulp nodig hebben

Wanneer de behandeling plaatsvindt, zal u hulp nodig hebben. Iemand moet u van en naar het ziekenhuis brengen, en de eerste nacht na de ingreep mag u niet alleen zijn. De ingreep wordt uitgevoerd in een geaccrediteerd privéziekenhuis, Medipolis te Wilrijk.

Bodycontouring – risico’s en veiligheidsinformatie.

De beslissing om bodycontouring te ondergaan is persoonlijk. U moet beslissen of het te verwachten resultaat aan uw wensen zal voldoen, en of de risico’s en mogelijke complicaties aanvaardbaar zijn.

Uw plastisch chirurg zal u in detail de risico’s verbonden aan deze ingreep uitleggen. U zal gevraagd worden een toestemmingsformulier te ondertekenen om te verzekeren dat u de volledige procedure begrijpt alsook de risico’s en mogelijke complicaties hieraan verbonden.

Mogelijke risico’s voor bodycontouring na gewichtsverlies:
 • Littekens: hyperpigmentatie, hypertrofie, keloïd
 • Bloeding
 • Infectie
 • Vochtophoping
 • Slechte wondheling (sterk verhoogd risico bij rokers!)
 • Huidverlies
 • Blauwe vlekken
 • Verminderde gevoeligheid van de huid
 • Risico van narcose
 • Ontkleuring van huid en zwelling
 • Vetnecrose (afsterven van vet onder de huid)
 • Openvallen van de wonde
 • Asymmetrie
 • Opnieuw verzwakken van de huid
 • Diep veneuze trombose
 • Correctieve chirurgie kan noodzakelijk zijn na de ingreep

Stel zeker vragen

Het is belangrijk uw plastisch chirurg vragen te stellen over uw bodycontouring procedure. Het is normaal dat u enige spanning voelt aangaande uw ingreep. Bespreek deze gevoelens met uw chirurg.

Bodycontouring – de procedure

Wat gebeurt er tijdens bodycontouring?

De noodzakelijke procedures om uw doelen te bereiken zullen gedefinieerd worden, en een behandelingsplan voor de timing van deze procedures zal worden opgesteld. Volgende procedures kunnen aangeraden worden door uw plastisch chirurg:

 • Lower bodylift: correctie van buik, billen, liezen, dijen en rug
 • Borstlift: om hangende, platte borsten te corrigeren
 • Armlift: om hangen van de bovenarmen te corrigeren
 • Dijlift: hangen van de huid thv binnenste, buitenste of binnenste dij te corrigeren
 • Facelifting & halslifting: om overtollige huid te verwijderen t.h.v. gelaat en hals
Stap 1 ­ Anesthesie

Geneesmiddelen worden toegediend voor uw comfort tijdens de ingreep. Meestal is een algemene narcose aangewezen.

Stap 2 – De incisie

Alle lichaamscontouring ingrepen vereisen incisies om overmatige huid te verwijderen.

De lengte en het patroon van de incisie hangt af van de hoeveelheid en de locatie van de huid die verwijderd moet worden, evenals uw persoonlijke voorkeur en de aanbevelingen van uw arts. Bij een aantal technieken is het mogelijk om de incisies zo te plaatsen dat ze onder de meeste kledij verborgen zijn, maar dat is niet altijd mogelijk.

Bodycontouring wordt vaak in verschillende stadia uitgevoerd. Uw behandelingsplan hangt af van uw toestand en doelen.

Bodylift

Een volledige lower bodylift behandelt hangende billen, buik, heupen, en buitenste dijen in één procedure of in verscheidene procedures. Incisiepatronen kunnen variëren en kunnen een circumferentiële incisie omvatten (helemaal rond het lichaam om de gordel van huid en vet te verwijderen). Hier leest u meer over deze specifieke ingreep.

Borstlift

Het incisiepatroon voor een borstlift wordt gebaseerd op de hoeveelheid huid die verwijderd moet worden.

Dit kan een van volgende incisies of een combinatie ervan zijn: circulair patroon rond areola, incisie van areola naar inframammaire plooi, horizontaal in borstplooi. Een borstprothese kan ook aangeraden worden om de vorm en grootte van de borst te verbeteren. Af en toe kan gebruik gemaakt worden van eigen lichaamsweefsel d.m.v. lipofilling. Hier leest u meer over deze specifieke ingreep.

Armlift

Overtollige huid ter hoogte van de bovenarmen wordt behandeld met een incisie gaande van de elleboog, langs de binnenzijde of de rugzijde van de bovenarm tot in de oksel.

De stevigere contouren na bovenarmlifting worden onmiddellijk zichtbaar, hoewel eerst nog zwelling en blauwe vlekken aanwezig kunnen zijn. Daarboven verbetert het de huid kwalitatief in textuur en uitzicht. Hier leest u meer over deze specifieke ingreep.

Dijlift

Bij contouring van de dij worden er incisies gemaakt in de lies die kunnen verlengd worden tot aan de knie, langs de binnenzijde van de dij. Met deze incisies worden weefsels aangespannen en krijgt de dij opnieuw een betere en strakkere vorm. Hier leest u meer over deze specifieke ingreep.

Herstel na bodycontouring

Na bodycontouring worden verbanden aangebracht op de incisies. Tijdelijk kan een drain geplaatst worden om vocht en bloed te verwijderen.

U zal specifieke instructies krijgen: in verband met wondzorg, geneesmiddelengebruik, specifieke tekens waar u op moet letten bij het nakijken van de wonde of uw gezondheid en wanneer een postoperatieve controleraadpleging met uw plastisch chirurg gepland is.

Stel specifieke vragen aan uw plastisch chirurg aangaande uw persoonlijk herstel:

 • Welke medicatie wordt gegeven of voorgeschreven na de ingreep?
 • Welke verbanden worden aangebracht en wanneer worden ze verwijderd?
 • Wanneer worden de hechtingen verwijderd?
 • Wanneer mag normale activiteit hervat worden?
 • Wanneer moet ik terugkomen voor controle?

Wanneer u naar huis gaat

Indien u kortademig bent, pijn op de borst heeft of hartkloppingen heeft, moet u zich onmiddellijk wenden tot uw huisarts of de spoedgevallendienst. Indien u één van deze symptomen heeft, is hospitalisatie of een andere behandeling mogelijk noodzakelijk.

Chirurgie en geneeskunde zijn geen exacte wetenschap. Er is geen garantie op goede resultaten. In sommige situaties is het niet mogelijk om optimale resultaten te bekomen met een enkele chirurgische procedure. Een bijkomende procedure kan dan noodzakelijk zijn.

Het advies van uw arts opvolgen is de sleutel tot succes van uw ingreep. Het is belangrijk dat er op chirurgische incisies geen kracht wordt uitgeoefend tijdens de heling. Uw arts zal specifieke instructies geven over wat u wel en niet mag doen.

De resultaten op lange termijn

De resultaten van bodycontouring na significant gewichtsverlies zijn bijna onmiddellijk zichtbaar. Een definitief resultaat is pas te verwachten na één à twee jaar. Zichtbare littekens zullen blijven, maar de resultaten zijn langdurig indien u een stabiel gewicht behoudt en een goede gezondheid onderhoudt. Het natuurlijke verouderingsproces zet zich verder en uw huid zal een deel van zijn stevigheid verliezen. Toch zal het grootste deel van het initiële resultaat permanent zijn.

Hoe veel kost bodycontouring?

Kosten zijn altijd in overweging te nemen bij electieve en esthetische ingrepen. De kostprijs van bodycontouring varieert aanzienlijk. Het chirurgisch honorarium voor body contouring kan variëren.

Kosten omvatten:

 • Het chirurgisch honorarium
 • Verblijfskosten
 • Verpleegkundige zorgen
 • Honorarium van de anesthesist
 • Medicatie
 • Drukkledij
 • Medische onderzoeken
 • Materiaal- en sterilisatie kosten

Uw tevredenheid betreft meer dan de kostprijs

Wanneer u een plastisch chirurg kiest voor bodycontouring, denk er dan aan dat de ervaring van de chirurg evenals uw gevoel bij haar even belangrijk zijn als de kostprijs van de ingreep.

Vragen te stellen aan uw plastisch chirurg:

Gebruik deze checklist tijdens de consultatie met uw plastisch chirurg:

 • Eindigt uw RIZIV-nummer op 210? Het RIZIV-nummer van erkende plastische chirurgen eindigt telkens op 210
 • Ben ik een goede kandidaat voor deze procedure?
 • Wat moet ik zelf doen om een optimaal resultaat te bekomen?
 • Wat zijn risico’s of complicaties verbonden aan deze procedure?

Bodycontouring termen:

 • Areola: Gepigmenteerde huid rond de tepel
 • Armlift: Een chirurgische procedure, ook gekend als brachioplasty, om overtollige huid aan de armen te verwijderen
 • Borstprothesen: Prothesen om de grootte van de borst te verbeteren of om uw borst te reconstrueren
 • Borst lift: Ook gekend als mastopexie, heelkunde om de borst te liften
 • Borst contouring: Een chirurgische procedure om overtollige huid en vet te verwijderen om de vorm en tonus van de borst te verbeteren
 • Circumferentiële incisie: Een incisie rondom rond het lichaam om de gordel van overtollige huid en vet te verwijderen, en bijkomend incisies die een bikini‐patroon vertonen
 • Algemene anesthesie: Medicatie of gas gebruikt tijdens een ingreep om pijn te vermijden en u buiten bewustzijn te brengen
 • Hematoom: Ophoping van bloed onder de huid
 • Lokale anesthesie: Verdoving ter hoogte van de plaats van de incisie om pijn te vermijden
 • Lower bodylift: Chirurgische procedure om hangen van het abdomen, billen, lies en dijen te corrigeren
 • Mediale dijlift: Een chirurgische procedure om hangen van de binnenzijde van de dij te corrigeren
 • Laterale dijlift: Chirurgische procedure om hangen van de buitenste en middendij te corrigeren
 • Suturen: Hechtingen gebruikt door chirurgen om huid en weefsel tesamen te houden

Kies een chirurg die u kan vertrouwen.

In plastische chirurgie zijn er vele keuzes te maken. De eerste en meest belangrijke keuze is de selectie van een plastisch chirurg waar u vertrouwen in heeft.

Indien u een plastisch chirurg, lid van de Royal Belgian Society for Plastic Surgery (RBSPS) kiest, dan bent u verzekerd dat:

 • Hij/zij minimum 6/7 jaar chirurgische opleiding waarvan minimum 4 jaar plastische chirurgie heeft gevolgd
 • Opgeleid en ervaren is in alle chirurgische procedures op de borst, het lichaam, het aangezicht en reconstructieve chirurgie
 • Enkel ingrepen uitvoert in geaccrediteerde ziekenhuizen of privéklinieken
 • Zich gedraagt volgens bepaalde ethische codes
 • Voldoet aan continue medische bijscholing betreffende zijn specialiteit maar ook over innovatieve technieken en standaarden voor de veiligheid van de patiënt

Plastisch chirurgen aangesloten bij RBSPS zijn uw partner in esthetische en reconstructieve plastische heelkunde.

Stel zeker vragen

Het is belangrijk uw plastisch chirurg vragen te stellen over uw ingreep. Het is normaal dat u enige angst voelt aangaande uw ingreep.  Bespreek deze gevoelens met uw chirurg.

U zal hulp nodig hebben

Indien een ingreep op ambulante wijze of in dagziekenhuis plaatsvindt , heeft u hulp nodig. Iemand moet u van en naar het ziekenhuis brengen en de eerste 24 uren na de ingreep mag u niet alleen zijn. De beslissing om een ingreep te ondergaan is persoonlijk en u zal moeten beslissen of de voordelen groter zijn dan de risico’s en de mogelijke complicaties.

Uw plastisch chirurg zal u de risisco’s verbonden aan de ingreep uitleggen. U zal gevraagd worden een informed consent formulier te tekenen waarin staat dat u de procedure volledig begrijpt en dat u de mogelijke risico’s en complicaties kent. Indien er problemen zijn, kan U steeds uw behandelende chirurg raadplegen.

Wanneer u naar huis gaat

Indien u kortademig bent, pijn op de borst of hartkloppingen heeft, moet u zich onmiddellijk wenden tot uw huisarts of de spoedgevallendienst.  U heeft dan mogelijks nood aan hospitalisatie of een andere behandeling. U kan steeds uw behandelende chirurg contacteren. Chirurgie en geneeskunde zijn geen exacte wetenschap. Er is geen garantie op goede resultaten.
In sommige situaties is het niet mogelijk om optimale resultaten te bekomen met een enkele chirurgische procedure. Een bijkomende procedure kan dan noodzakelijk zijn.

Het succes en de veiligheid van een ingreep worden bepaald door uw medewerking en openhartigheid tijdens de consultatie en ook nadien.

Deze tekst is gebaseerd op informatie die kan worden teruggevonden op de website van de American Society for Plastic Surgery. Links naar afbeeldingen van de ingreep verwijzen ook naar de website van ASPS.

Contacteer Dr. Marianne Mertens

Heeft u een vraag over deze behandeling of zou u graag een consultatie plannen? Neem contact op en we helpen u graag verder.
Scroll naar boven

Cookies

Welkom op de website van Dr. Marianne Mertens. Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te optimaliseren. Door verder te browsen, stemt u in met ons cookiegebruik. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.