Neuscorrectie (rhinoplastie)

Heelkunde van de neus – neuscorrectie

Heelkunde van de neus kan het uitzicht en de proportie van uw neus verbeteren of een ademhalingsprobleem ten gevolge van neusobstructie verbeteren. U kan afbeeldingen van deze ingreep terugvinden op de fotogalerij van de website van American Society of Plastic Surgeons.

Wat is een neuscorrectie?

Neuscorrectie of heelkunde van de neus, kan uw uiterlijk en de proportie van uw neus veranderen, en de harmonie van het gelaat en uw zelfvertrouwen verbeteren. Een neuscorrectie kan eveneens ademhalingsproblemen door structuurafwijkingen in de neus verbeteren.

Uw uiterlijk verbeteren met een neuscorrectie

De vorm van uw neus is bepaald bij de geboorte, het uitzicht kan veranderen door een ongeval of door heelkunde.

Wat kan chirurgie van de neus veranderen:
 • De grootte van de neus, in relatie tot de overige gelaatsstructuur
 • De breedte van de neus thv de neusrug
 • Het profiel van de neus, met knobbel of inzakking thv de neusrug
 • De neustip indien deze breed is, of afhangend of naar boven wijzende neusvleugels die breed of openstaand zijn
 • De asymmetrie en scheefstand van de neus
Is een neuscorrectie de juiste ingreep voor mij?

Een neuscorrectie is een erg persoonlijke procedure dewelke u voor uzelf moet laten doen en niet om iemand anders zijn wensen in te willigen of om een soort van ideaal te bekomen.

Een neuscorrectie is een goede keuze voor u indien:
 • U volledig volgroeid bent en ouder dan 18 jaar bent
 • U gezond bent
 • U niet rookt
 • U specifieke maar realistische doelen vooropstelt om uw uiterlijk te verbeteren

Hoeveel kost een neuscorrectie?

Kosten zijn altijd in overweging te nemen bij geplande en esthetische ingrepen. De kostprijs van een neuscorrectie varieert aanzienlijk. De kost van een neuscorrectie kan variëren gebaseerd op de ervaring van de chirurg of de plaats waar hij of zij werkt.

Kosten omvatten:
 • Het chirurgisch honorarium
 • Verblijfskosten
 • Het honorarium van de anesthesist
 • Medicatie
 • Medische onderzoeken
 • Materiaal- en sterilisatie kosten
 • Verpleegkundige zorgen
Uw tevredenheid

Wanneer u een plastisch chirurg kiest voor een neuscorrectie, denk er dan aan dat de ervaring van chirurg evenals uw gevoel bij hem of haar even belangrijk zijn als de kostprijs van de ingreep.

Esthetische ingrepen worden nooit vergoed door gezondheidsverzekeringen of RIVIZ.

Bereid u voor om volgende onderwerpen te bespreken:
 • Waarom wil u chirurgie ondergaan, wat zijn uw verwachtingen, wat wil u bereiken
 • Medische aandoeningen, allergieën, en medische behandelingen
 • Gebruik van medicaties, vitamine, kruidensupplementen, alcohol, tabak, drugs
 • Heelkundige voorgeschiedenis
Uw chirurg zal:
 • Uw gezondheid evalueren en voorafbestaande aandoeningen of risicofactoren identificeren
 • Uw gelaat meten en onderzoeken
 • Foto’s nemen voor uw dossier
 • Uw opties bespreken en een behandelingsplan aanbevelen
 • De resultaten van uw ingreep bespreken, en mogelijke risico’s en complicaties
 • Het type anesthesie gebruikt tijdens de ingreep bespreken

U voorbereiden op een neuscorrectie

Alvorens u een neuscorrectie ondergaat, kunnen volgende zaken gevraagd worden:
 • Bloedafname of medische evaluatie
 • Innemen of wijzigen van geneesmiddelen die u al dan niet reeds neemt
 • Tijdige rookstop
 • Stoppen met inname van aspirine, ontstekingsremmers, kruidensupplementen gezien deze de bloedingskans verhogen
Speciale instructies:
 • Wat te doen op de dag van de ingreep
 • Gebruik van anesthesie tijdens een neuscorrectie
 • Post­operatieve zorg en follow-up
U zal hulp nodig hebben

Wanneer uw ingreep wordt uitgevoerd, moet iemand u brengen. De eerste nacht na de ingreep mag u niet alleen zijn. Iemand moet u van en naar het ziekenhuis brengen en de eerste nacht na de ingreep mag u niet alleen zijn.

Neuscorrectie – risico’s en veiligheidsinformatie

De beslissing om een neuscorrectie te ondergaan is persoonlijk en u zal moeten beslissen of de voordelen groter zijn dan de risico’s en de mogelijke complicaties. Uw plastisch chirurg zal u de risico’s verbonden aan de ingreep uitleggen. U zal gevraagd worden een informed consentformulier te tekenen waarin staat dat u de procedure volledig begrijpt en dat u de mogelijke risico’s en complicaties kent.

De risico’s van een neuscorrectie omvatten:
 • Ruptuur van kleine bloedvaatjes in de neus
 • Infectie
 • Slechte wondheling
 • Risico verbonden aan anesthesie
 • Bloeding/hematoom
 • Asymmetrie van de neus
 • Verandering in gevoeligheid van de huid
 • Verandering van de nasale luchtweg die de normale doorgang van lucht door de neus veranderen
 • Perforatie van het neusseptum. Soms is chirurgische behandeling hiervan noodzakelijk om het septum te herstellen. Soms is herstel onmogelijk
 • Pijn dewelke kan aanhouden
 • Ongunstige littekenvorming
 • Onregelmatigheden in huid contour
 • Ontkleuring van de huid en zwelling post neuscorrectie
 • Mogelijkheid dat een tweede ingreep (revisie) noodzakelijk is

Deze risico’s worden met u besproken. Het is belangrijk dat u al uw vragen bespreekt met uw plastisch chirurg.

Het is belangrijk uw plastisch chirurg vragen te stellen over uw neuscorrectie. Het is normaal dat u enige spanning voelt aangaande uw ingreep. Bespreek deze gevoelens met uw chirurg.

Wanneer u naar huis gaat

Indien u kortademig bent, pijn op de borst heeft of hartkloppingen heeft, moet u zich onmiddellijk wenden tot uw huisarts of de spoedgevallendienst. U heeft dan mogelijk nood aan hospitalisatie of een andere behandeling.

Chirurgie en geneeskunde zijn geen exacte wetenschap. Er is geen garantie op goede resultaten. In sommige situaties is het niet mogelijk om optimale resultaten te bekomen met een enkele chirurgische procedure. Een bijkomende procedure kan dan noodzakelijk zijn.

Wees voorzichtig

Het advies van uw chirurg opvolgen is de sleutel tot succes van uw ingreep. Het is belangrijk dat er op chirurgische incisies geen kracht wordt uitgeoefend tijdens de heling. Uw arts zal specifieke instructies geven over wat u wel en niet mag doen.

Neuscorrectie – stappen tijdens de procedure

Stap 1 – Anesthesie

Geneesmiddelen worden toegediend voor uw comfort tijdens de ingreep onder algemene anesthesie

Stap 2 – De incisie

Chirurgie van de neus kan via een gesloten procedure, waar de incisies aan de binnenzijde zitten, of via een open procedure, waar de incisie gemaakt wordt over de columella, het weefsel dat beide neusgaten van elkaar scheidt. Door deze incisies worden de weke weefsels die de neus bedekken opgeheven waardoor er de mogelijkheid is om de structuur van de neus te veranderen.

 

Stap 3 – Veranderen van de neus

Chirurgie van de neus kan de nasale structuren verminderen of vermeerderen met gebruik van kraakbeen uit andere plaatsen in uw lichaam. Meest frequent worden stukjes kraakbeen van het septum (het middelste deel van de neus) hiervoor gebruikt. Soms kan een deel kraakbeen van het oor, of van een rib of van het schedeldak gebruikt worden.

Stap 4 – Correctie van deviatie van het septum

Indien het septum scheef staat, wordt het rechtgezet om de ademhaling te verbeteren.

Stap 5 – Sluiten van de incisie

Eens de onderliggende structuur van de neus gereshaped is, worden huid en weefsel op zijn plaats gelegd en de incisies gesloten.

Stap 6 – De resultaten

Spalken en interne tubes zullen de neus ondersteunen gedurende de eerste week van het genezingsproces. De zwelling neemt na enkele weken af, maar het kan tot een jaar duren voordat de nieuwe nasale contour zich volledig verfijnt. Tijdens deze periode zal het uitzicht van uw neus geleidelijk veranderen om een meer permanent uitzicht aan te nemen. Heelkunde van de neus om neusobstructie te verminderen vereist een goede evaluatie van de nasale structuur gerelateerd aan de luchtweg en ademhaling. Een correctie van een gedevieerd neusseptum – dewelke één van de meest voorkomende oorzaken is van ademhalingsmoeilijkheden- wordt uitgevoerd door het heralignatie van de nasale structuur.

 

Herstel na de ingreep

Naar het einde van de procedure toe, zullen interne buisjes in de neus geplaatst worden alsook gips aan de buitenkant van de neus met als reden de bescherming van de gereconstrueerde neusstructuur gedurende de initiële wondheling en botheling.

Specifieke richtlijnen voor het herstel na neuscorrectie zullen u worden meegegeven

Richtlijnen zullen meegegeven worden over de wondzorg, de medicatie die eventueel via de mond ingenomen dient te worden of op de wonde in zalfvorm geappliqueerd dient te worden om de wondheling te versnellen en de kans op infectie te reduceren.

De resultaten zijn langdurig

Het kan tot maanden duren voordat de zwelling helemaal verdwenen is en het kan tot een jaar na de ingreep duren voordat de vooropgestelde uitkomst van de neuscorrectie bereikt is.

Alhoewel de resultaten na neuscorrectie meestal permanent zijn, kan het kraakbeen blijven vervormen over de tijd en zodoende het bovenliggend weefsel mee veranderen.

Neuscorrectie frequent gebruikte woorden:

 • Kraakbeen: Hard bindweefsel dat de structuur van de neus vormt
 • Columella: Het smal streepje weefsel dat de neusgaten in twee verdeelt
 • Gedevieerd septum: Kraakbeen dat een tussenschot vormt tussen de twee neusgaten dat scheef staat en daardoor gedeeltelijk neuswegobstructie kan veroorzaken
 • Algemene anesthesie: Het wegnemen van pijn en bewustzijn tijdens de ingreep met het gebruik van medicatie en/of beademingsgassen
 • Hematoom/bloeduitstorting: Bloeduitstorting onder de huid resulterend in een blauw­rode verkleuring
 • Lokale anesthesie: Een oplossing met verdovende medicatie die ter plaatse van de incisie wordt geïnjecteerd met een spuitje om ter plaatse de weefsels ongevoelig te maken voor pijn
 • Neuscorrectie: Een ingreep waarbij de vorm van de neus veranderd wordt

Vragen om te stellen aan uw plastisch chirurg

Gebruik deze checklist tijdens de consultatie:
 • Eindigt uw RIZIV-nummer op 210? Het RIZIV-nummer van erkende plastische chirurgen eindigt telkens op 210
 • Ben ik een goede kandidaat voor deze procedure?
 • Wat moet ik zelf doen om een optimaal resultaat te bekomen?
 • Wat zijn risico’s of complicaties verbonden aan deze procedure?

Kies een chirurg die u kan vertrouwen

In plastische chirurgie zijn er vele keuzes te maken. De eerste en meest belangrijke keuze is de selectie van een plastisch chirurg waar u vertrouwen in heeft.

Indien u een plastisch chirurg, lid van de Royal Belgian Society for Plastic Surgery (RBSPS) kiest, dan bent u verzekerd dat:

 • Hij/zij minimum 6/7 jaar chirurgische opleiding waarvan minimum 4 jaar plastische chirurgie heeft gevolgd
 • Opgeleid en ervaren is in alle chirurgische procedures op de borst, het lichaam, het aangezicht en reconstructieve chirurgie
 • Enkel ingrepen uitvoert in een geaccrediteerd privéziekenhuis
 • Zich gedraagt volgens bepaalde ethische codes
 • Voldoet aan continue medische bijscholing betreffende de specialiteit maar ook over innovatieve technieken en standaarden voor de veiligheid van de patiënt

Plastisch chirurgen aangesloten bij RBSPS zijn uw partner in esthetische en reconstructieve plastische heelkunde.

Kijk uit naar de logo’s van de American Society for Plastic Surgery of van de Royal Belgian Society for Plastic Surgery.

Stel zeker vragen

Het is belangrijk uw plastisch chirurg vragen te stellen over uw ingreep. Het is normaal dat u enige angst voelt aangaande uw ingreep.  Bespreek deze gevoelens met uw chirurg.

U zal hulp nodig hebben

Indien een ingreep op ambulante wijze of in dagziekenhuis plaatsvindt , heeft u hulp nodig. Iemand moet u van en naar het ziekenhuis brengen en de eerste 24 uren na de ingreep mag u niet alleen zijn. De beslissing om een ingreep te ondergaan is persoonlijk en u zal moeten beslissen of de voordelen groter zijn dan de risico’s en de mogelijke complicaties.

Uw plastisch chirurg zal u de risisco’s verbonden aan de ingreep uitleggen. U zal gevraagd worden een informed consent formulier te tekenen waarin staat dat u de procedure volledig begrijpt en dat u de mogelijke risico’s en complicaties kent. Indien er problemen zijn, kan U steeds uw behandelende chirurg raadplegen.

Wanneer u naar huis gaat

Indien u kortademig bent, pijn op de borst of hartkloppingen heeft, moet u zich onmiddellijk wenden tot uw huisarts of de spoedgevallendienst.  U heeft dan mogelijks nood aan hospitalisatie of een andere behandeling. U kan steeds uw behandelende chirurg contacteren. Chirurgie en geneeskunde zijn geen exacte wetenschap. Er is geen garantie op goede resultaten.
In sommige situaties is het niet mogelijk om optimale resultaten te bekomen met een enkele chirurgische procedure. Een bijkomende procedure kan dan noodzakelijk zijn.

Het succes en de veiligheid van een ingreep worden bepaald door uw medewerking en openhartigheid tijdens de consultatie en ook nadien.

Deze tekst is gebaseerd op informatie die kan worden teruggevonden op de website van de American Society for Plastic Surgery. Links naar afbeeldingen van de ingreep verwijzen ook naar de website van ASPS.

Contacteer Dr. Marianne Mertens

Heeft u een vraag over deze behandeling of zou u graag een consultatie plannen? Neem contact op en we helpen u graag verder.
Scroll naar boven

Cookies

Welkom op de website van Dr. Marianne Mertens. Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te optimaliseren. Door verder te browsen, stemt u in met ons cookiegebruik. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.